Data Statistik Kepegawaian 2014

IAIN Antasari mempunyai SDM sebanyak 420 orang PNS. Terdiri dari Dosen 292 orang, tenaga kependidikan sebanyak 128 orang. Dalam persfektif gender terdiri  285 Laki-Laki (68 %) dan 135 Perempuan (32 %). Sekarang ini IAIN Antasari mempunyai Guru Besar sebanyak 13 orang, Dosen berjabatan  Lektor Kepala 102 orang,  Lektor 121, dan Dosen junior berjabatan Asisten Ahli sebanyak 56 orang.

Data Statistik Kepegawaian 2014

IAIN Antasari mempunyai SDM sebanyak 420 orang PNS. Terdiri dari Dosen 292 orang, tenaga kependidikan sebanyak 128 orang. Dalam persfektif gender terdiri  285 Laki-Laki (68 %) dan 135 Perempuan (32 %). Sekarang ini IAIN Antasari mempunyai Guru Besar sebanyak 13 orang, Dosen berjabatan  Lektor Kepala 102 orang,  Lektor 121, dan Dosen junior berjabatan Asisten Ahli sebanyak 56 orang.